La nostra escola acaba de rebre la insígnia “SELFIE” iniciativa que forma part del programa coordinat per la Comissió Europea en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE).

SELFIE és una eina d’autoreflexió en línia per a centres educatius, l’objectiu dels quals és ajudar els centres a integrar les tecnologies digitals en l’ensenyament i l’aprenentatge.

Gràcies a la participació en aquest programa, el nostre col·legi pot reflexionar sobre la manera d’implantar les tecnologies d’informació i la comunicació per a millorar la competència digital dels alumnes. Les dades també són utilitzats per a realitzar un estudi més ampli a nivell nacional i europeu.

Amb anterioritat, van ser els alumnes de Secundària els qui van participar en la primera fase del programa, però en aquesta ocasió han sigut els de Primària els qui el curs van completar els qüestionaris corresponents.

Per a les Escolàpies és fonamental l’avaluació permanent en la manera en la qual els nostres alumnes interactuen amb els mitjans i tecnologia digital.