Oferta d’assignatures

complementàries

Tant en l’etapa d’Infantil com en la de Primària, el nostre col·legi ofereix una àmplia oferta d’assignatures complementàries que completen el currículum i enriqueixen el nostre projecte educatiu. La totalitat de les assignatures són impartides pel professorat del Centre fent ús d’una metodologia i dinàmica diferents a les classes convencionals, on l’aspecte lúdic té un component fonamental.

La nostra pretensió en la selecció de les assignatures que componen l’oferta és contribuir al desenvolupament personal dels nostres alumnes en el seu procés educatiu estimulant la seua creativitat, el foment de les intel·ligències múltiples i el desenvolupament de noves competències. 

L’oferta d’assignatures complementàries es desenvolupa de dilluns a divendres en la franja de 12h a 13h del migdia.

LET'S TALK!

Tots els alumnes Primària

Mitjançant un enfocament pràctic i divertit, es reforça l’expressió oral de la llengua anglesa en els alumnes. Les activitats combinen tant la interacció oral com la comprensió a través d’audicions de programes de ràdio, vídeos de diversa temàtica, podcast etc…

ANIMACIÓ LECTORA

Tots els alumnes Primària

Es tracta d’un espai que pretén fomentar tant el plaer per la lectura, com l’escriptura creativa. A més aquest taller, permet als alumnes millorar la seua comprensió lectora i analitzar diferents tipus de textos aplicant les eines apreses.

EMAT

Tots els alumnes Primària

Amb l’objectiu de “aprendre experimentant o tocant”, basat en el fet que tot el que es manipula a nivell sensorial arriba al cervell, oferim un taller de matemàtiques manipulatives. La utilització de materials manipulables consolida el procés d’aprenentatge realitzat a les aules i fomenta la competència matemàtica.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Tots els alumnes de Primària

Per a fomentar el desenvolupament integral dels nostres alumnes, es proposen activitats dirigides a la regulació i identificació de les emocions, la millora de l’autoestima i el desenvolupament de la seua pròpia competència social. El taller empra fonamentalment una metodologia activa i dinàmica que afavorir la interacció de tot el grup.

QUINS ARTISTES!

1r i 2n de Primària

Per a millorar l’aprenentatge és necessari desenvolupar la creativitat. Per aquesta raó, proposem un taller que, recorrent diversos estils artístics, fomentem l’expressió plàstica, corporal i musical dels nostres alumnes. Gràcies a les tècniques que s’empraran a l’aula, també aconseguirem augmentar la intel·ligència visual-espacial i la destresa manipulativa.

COMUNIÓ

3r i 4t de Primària

El Col·legi desenvolupa una formació constant de creixement en la Fe i valors cristians, oferint una evangelització progressiva als seus alumnes. Per això, els xiquets i xiquetes de 3r i 4t d’E.P es preparen, durant aquests dos cursos, per a celebrar la 1a Comunió. Alternativament s’ofereix un assignatura en Educació Emocional i en Valors.

TIC'S

4t i 5é de Primària

L’objectiu del taller és desenvolupar les competències digitals de l’alumne, facilitant-li l’aprenentatge a través d’aplicacions educatives que complementaran el seu aprenentatge i els permetrà la utilització de les noves tecnologies de manera responsable.

CREATING ARTISTS!

6é de Primària

Utilitzant l’anglés com a llengua vehicular, els alumnes gràcies a aquest taller seran capaços d’utilitzar la seua imaginació de manera creativa. Junts, de manera col·laborativa, participaran en activitats organitzades que els ajuden a expressar-se mitjançant tècniques escèniques i teatrals.

CES'T PARTI!

5é i 6é de Primària

Amb aquest títol, que significa Anem!, donem l’oportunitat d’aprendre francés com a segon Idioma estranger. Conéixer una nova llengua ens dona l’oportunitat d’interactuar amb persones d’altres parts del món, augmenta els nostres coneixements i ens aproxima a les tradicions d’altres països.