La nostra

Llavor

La dimensió Pastoral del centre afecta a la vida de tota l’escola i recolça els objetius educatius des d’una visió cristiana.

 

L’acció educativa-pastoral del Centre pretén la formació integral del nostre alumnat, per mitjà d’una escola humanitzadora, evangelitzadora i innovadora.

Busquem el desenvolupament de la persona i potenciem les seues capacitats humanes, socials i religioses.

Aquesta pedagogia es concreta en les línies bàsiques de la nostra acció evangelitzadora:

 • Capacitar per a arribar a ser agents de transformació social en la construcció d’un món més just i fratern.
 • Educar la intel·ligència espiritual, utilitzant els llenguatges i pedagogia nous i pròxims.
 • Obrir horitzons a la fe que porten a la trobada amb Jesús de Natzaret i a viure els valors de l’Evangeli.
 • Iniciar i acompanyar la relació personal amb Déu a través de l’oració.
 • Educar des de la visió cristiana de la persona, la vida i el món.
 • Curar la qualitat de les classes de religió com a plataforma que possibilita el diàleg fe-cultura.
 • Crear un clima pastoral en el centre que siga la base de la nostra acció educativa.

Eduquem aquesta dimensió a través de les diferents accions pastorals guiades pel lema comú cada curs escolar:

 • Classes de Religió
 • Oració del matí des d’infantil a 2n Batxillerat
 • Oració contínua d’Infantil a 6é Primària
 • Taller d’oració de 1r a 4t d’ESO
 • Celebracions de l’Eucaristia en les festes de Santa Paula Montal i San José de Calasanz
 • Celebracions en els temps litúrgics d’Advent/Nadal i Quaresma/Pasqua
 • Sagrament de la reconciliació durant el temps de Quaresma
 • Preparació durant dos anys per a rebre la Primera Comunió
 • Primeres Comunions
 • Celebració de la Confirmació en Batxillerat
 • Programa d’interioritat
 • Programa d’acompanyament
 • Acompanyament espiritual
 • Educació emocional
 • Dia de la Pau
 • Campanyes solidàries
 • Convivències tutorials des de 6é de Primària a 2n Batxillerat
 • Convivències pastorals de dos dies (de 1r ESO a 2n Batxillerat)
 • Moviment Escolàpies Créixer Junts
 • Moviment Escolàpies Calasanz
 • ApS en 1r de Primària i 4t de Secundària
 • Prevoluntariat Sed vies (Projecte de voluntariat, intervenció i educació social) des de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat

 

L’Equip de Pastoral integrat per 9 professors dels diferents nivells educatius del Centre, és el responsable d’animar i coordinar les accions pastorals que en ell es realitzen.