La nostra

organització

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en el qual es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

Equip

Directiu

Direcció General

Olga Ferrís Victoria

 

Direcció Pedagògica Primària

Carlos Chova Morant

 

Direcció Pedagògica Secundària

Mónica Montiel Llora

 

Coordinació de Pastoral

Pablo Marín Cebriá

 

Coordinadora Infantil 

Nuria Martínez Ponce

 

Cap d’Estudis Primària

Noelia Fambuena Montesinos

 

Cap d’Estudis ESO

Francisco Martínez Sánchez

 

Cap d’Estudis Batxillerat

Pablo Ferrís García