Educació Secundària Obligatòria

De 12 a 16 anys

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball.

Educació

Secundària Obligatòria

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, comprén quatre cursos acadèmics.

En el col·legi Escolàpies València, comptem amb tres línies en aquesta etapa, on 40 professors acompanyen al voltant de 360 alumnes per a aconseguir l’objectiu d’obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria que permet tant l’accés al Batxillerat com als Cicles Formatius.

Per a això, comptem també amb dues orientadores en l’etapa que s’encarreguen d’ajudar, assessorar i acompanyar els alumnes tant a nivell acadèmic i d’orientació com a nivell personal.

Per a nosaltres és fonamental l’acompanyament als alumnes, tant des de la tutoria com per part de tot el professorat.

L’atenció a la diversitat és un pilar fonamental en la nostra educació i per això, des del col·legi prioritzem els recursos tècnics i humans perquè siguen una realitat: grups flexibles, desdoblaments, aula de Pedagogia Terapèutica, programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment…

Som una escola que humanitza, a través de convivències tutorials de cohesió i coneixement del grup; de les tutories grupals, comptant sempre amb l’assessorament del gabinet psicopedagògic; oferint activitats extraescolars en el col·legi que potencien les seues habilitats; en constant comunicació amb les famílies…

Som una escola que evangelitza, a través de tallers d’oració, activitats d’interioritat, acompanyament, convivències pastorals, celebracions litúrgiques, grups de fe cristiana (Moviment Calasanz) i projectes de voluntariat.

Som una escola que innova, a través del nostre Projecte d’Innovació Pedagògica, en el qual recollim totes les innovacions metodològiques, destacant l’ús de l’iPad com a metodologia activa. Tant els alumnes com el professorat utilitza aquesta eina com a mitjà de comunicació i treball, tant a l’aula com a casa. A més, fomentem la participació dels nostres alumnes en la Lliga de Debats escolar, concurs d’oratòria, programes Erasmus+, jornades matemàtiques, preparació per a convocatòries oficials de francés i anglés (Cambridge).

Pla lingüístic

Educació Secundària Obligatòria

´Podeu consultar ací el Pla Lingüístic de Centre per a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

TUTORIES GRUPALS I INDIVIDUALS

En el col·legi Escolàpies València prioritzem l’acompanyament als nostres alumnes en tots els àmbits.

Setmanalment, realitzem tutories grupals en les quals es tracten temes acadèmics, d’orientació, tècniques d’estudi, mediació de conflictes i valors com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

A més, realitzem tutories individuals en les quals el tutor acompanya  l’alumne no sols en un àmbit acadèmic sinó també personal.

ACOMPANYAMENT PERSONAL I INDIVIDUAL

A l’inici de curs, realitzem convivències tutorials, en entorns externs al col·legi amb dinàmiques de cohesió de grup i coneixement personal.

Al llarg del curs, realitzem convivències pastorals amb dinàmiques que els ajuden a aprofundir en la fe.

Als alumnes dels últims cursos, se’ls ofereix acompanyament espiritual. Diàriament, es realitzen activitats d’interioritat a les aules.

PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Dins del projecte d’innovació pedagògica, destaquem com a metodologia activa l’ús de l’iPad. Els alumnes interactuen tant a les aules com a casa amb el professor a través de plataformes i aplicacions que els ajuden en la consolidació de continguts curriculars.