Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

 

Educació

Primària

L’Etapa d’Educació Primària comprèn 6 cursos acadèmics, dels 6 als 12 anys i té caràcter obligatori. Cada curs té tres línies. En l’actualitat tenim més de 600 alumnes en Primària.

L’etapa de Primària es defineix com una “Escola d’Aprenentatge”, en la qual el mestre és un preparador, un acompanyant que dóna rellevància a l’ensenyament de les tècniques, eines i recursos que faciliten una formació integral a nivell intel·lectual, emocional, social i funcional.

Som un col·legi, que innova i investiga, amb una metodologia de treball pròpia, un equip de persones amb qualitat humana i formació professional en constant desenvolupament que fomenta la incorporació de noves metodologies.

L’educació en valors humanocristians són part integral del nostre model educatiu. Per a això seguim el camí traçat per Santa Paula Montal i San José de Calasanz, les directrius de la qual impregnen el Carisma de l’escola Escolàpia.

En l’Etapa de Primària fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des de metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat que té per objectiu:

 • Proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges que li permeta iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació d’instruments per a adquirir nous aprenentatges.
 • Proporcionar una educació que assegure el seu desenvolupament personal i assentar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromís social, la llibertat i la solidaritat per a poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Per a aconseguir-ho proposem als nostres alumnes que aprenguen a pensar i actuar de manera integral, interconnectant els aprenentatges a través d’estratègies diferents perquè els professors coneguem el ritme d’aprenentatge de cadascun. Ens ajuda en aquesta tasca, l’Equip d’Atenció a la Diversitat de l’etapa que compta amb una aula de Pedagogia Terapèutica, una mestra de suport, la mestra d’Audició i Llenguatge de Conselleria i una psicòloga que coordina la intervenció.

Un altre dels aspectes en els quals es basa la nostra proposta educativa és l’aprenentatge dels idiomes. Plantegem el plurilingüisme des d’un enfocament progressiu basat en el desenvolupament de totes les destreses comunicatives.

  TREBALL PER PROJECTES

  Amb la proposta metodològica d’aprenentatge del treball per projectes o “Aprenentatge Basat en Projectes” (ABP) els nostres alumnes adquireixen un rol actiu dins d’una dinàmica grupal que els permet posar en pràctica els seus coneixements de manera autònoma i involucrar-se en el seu propi aprenentatge, construint-lo de manera activa. Aquesta manera de treballar a l’aula ajuda els xiquets a aprendre a aprendre, els anima a participar i aconsegueix un aprenentatge significatiu perquè parteixen d’un àmbit pròxim als seus interessos.

  EMAT

  Programa d’Ensenyament de les Matemàtiques basat en les Intel·ligències Múltiples.

  EMAT és un Projecte Didàctic-Pedagògic que permet treballar les matemàtiques de manera pràctica, acostant-los a la realitat a través de diferents estratègies, metodologies, rutines de pensament, metacognició i recursos motivadors per als alumnes.

  Per a reforçar i ampliar aquest programa, els nostres alumnes compten, a més, amb una hora setmanal de taller complementari per a desenvolupar a través del joc i dels reptes, les matemàtiques.

   

  HORT ESCOLAR

  És un projecte mediambiental i una eina educativa molt valuosa que fomenta el respecte a la naturalesa, els valors ecològics i el coneixement de la sostenibilitat.

  Actualment comptem amb dos Horts Escolars. Un en les instal·lacions del propi centre i un altre com a activitat principal del Projecte Europeu Erasmus RESCUE EUROPE, en el qual participa el professorat i l’alumnat del col·legi Escolàpies València.

  L’Hort del col·legi és treballat pels alumnes de Primària, els quals, distribuïts en xicotets grups i segons els cursos: sembren, cultiven, reguen, dibuixen i estudien les plantes de l’hort.

  PROJECTE IPEV

  Com que sempre hem buscat respondre creativament als reptes de cada moment històric, disposem d’un projecte específic per a desenvolupar la competència digital dels nostres alumnes amb l’ús de pissarres digitals, projectors, tauletes i dues sales d’informàtica. Gràcies a aquests recursos, els alumnes accedeixen a continguts multimèdia i recursos online i utilitzen les TIC com a potenciadors del coneixement.

  ESCOLA MULTILINGÜE

  Considerem que és prioritari desenvolupar la competència comunicativa des d’un plantejament global de l’aprenentatge.​ Per aquest motiu, incorporem progressivament l’ensenyament del valencià i una llengua estrangera, l’anglès, des del primer curs de l’etapa d’Infantil. Ja en Primària, els alumnes empren l’anglès, a més de la pròpia assignatura, en Plàstica i Educació Física. També, oferim l’ensenyament de Francès com a segon idioma estranger i reforcem l’expressió oral de la llengua anglesa a través d’un enfocament pràctic i lúdic.

   APRENENTATGE COOPERATIU

   Al llarg de tota l’etapa l’Aprenentatge Cooperatiu es treballa en diverses àrees. Consisteix a desenvolupar al màxim les capacitats intel·lectuals i socials dels alumnes, preparant-los per a afrontar amb seguretat qualsevol situació que la vida els plantege.

   Gràcies a aquest aprenentatge es desenvolupa el pensament crític i creatiu a les aules a través de les Rutines de Pensament i Tècniques d’Aprenentatge Cooperatiu.

   TERTÚLIES DIALÒGIQUES

   Aquesta metodologia naix de les comunitats d’aprenentatge, que constitueixen un conjunt d’actuacions educatives d’èxit dirigides a ajudar l’alumnat a expressar les seues idees i a desenvolupar un pensament crític. Gràcies a les tertúlies dialògiques aconseguim, a través de la lectura guiada d’un clàssic adaptat de la literatura, que els alumnes s’interessen per llegir i aborden temes de conversa diversos que naixen dels seus propis centres d’interès.

   ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

   Perquè no sols ens interessa què aprenen els nostres alumnes, sinó com ho fan, desenvolupem múltiples estratègies d’aprenentatge segons les característiques de cada curs i assignatura. A partir dels grups flexibles, els desdoblaments per a potenciar la competència comunicativa en les àrees lingüístiques i els reforços individuals, aconseguim parar atenció als diferents ritmes d’aprenentatge.

   APADRINAMENT LECTOR

   L’apadrinament lector és un projecte d’animació lectora en el qual els alumnes de 6é es converteixen en padrins/padrines dels alumnes de 1r, compartint durant el curs moments de lectura (a l’aula, la biblioteca, el pati…) i activitats relacionades amb aquesta.

   L’objectiu és millorar diversos aspectes de la lectura (vocalització, entonació, ritme, atenció, interès, motivació…), en el qual a més d’oferir un acompanyament i guia en el procés lector, es contribueix a desenvolupar les relacions interpersonals dels alumnes del centre i l’acostament entre xiquets d’edats diferents.

   PROJECTES ERASMUS+

   Els projectes educatius europeus són els programes d’educació, formació, joventut i esport de la Unió Europea (UE). Escolàpies València és un centre capdavanter i valent amb grans expectatives cap als nostres alumnes i personal del centre que, des de fa ja quasi una dècada es va embarcar en projectes internacionals, coordinant projectes Comenius, els quals han connectat alumnes i professors de 16 països.

   OFERTA COMPLEMENTÀRIA

   Tant en l’etapa d’Infantil com en la de Primària, el nostre col·legi ofereix una àmplia oferta d’assignatures complementàries que completen el currículum i enriqueixen el nostre projecte educatiu. La totalitat de les assignatures són impartides pel professorat del Centre fent ús d’una metodologia i dinàmica diferents a les classes convencionals, on l’aspecte lúdic té un component fonamental.La nostra pretensió en la selecció de les assignatures que componen l’oferta, és contribuir al desenvolupament personal dels nostres alumnes en el seu procés educatiu estimulant la seua creativitat, el foment de les intel·ligències múltiples i el desenvolupament de noves competències.

   L’oferta d’assignatures complementàries es desenvolupa de dilluns a divendres en la franja de 12 h a 13 h del migdia.

   PROGRAMA D’INTERIORITAT

   Aquest programa, que és comú per a tots els col·legis de la fundació, afavoreix en els xiquets el desenvolupament de la seua identitat corporal, els ajuda a cultivar una fantasia saludable i creativa, els inicia en el maneig de les emocions més bàsiques i desenvolupa en ells les destreses de l’atenció, l’escolta i el silenci.

   En definitiva, a través de dinàmiques breus realitzades cada dia, es genera un hàbit que ajuda al fet que els alumnes, des d’un espai interior, es coneguen a si mateixos i aconseguisquen així desenvolupar les seues pròpies capacitats.