Oferta d’assignatures

complementàries

Tant en l’etapa d’Infantil com en la de Primària, el nostre col·legi ofereix una àmplia oferta d’assignatures complementàries que completen el currículum i enriqueixen el nostre projecte educatiu. La totalitat de les assignatures són impartides pel professorat del Centre fent ús d’una metodologia i dinàmica diferents a les classes convencionals, on l’aspecte lúdic té un component fonamental.

La nostra pretensió en la selecció de les assignatures que componen l’oferta és contribuir al desenvolupament personal dels nostres alumnes en el seu procés educatiu estimulant la seua creativitat, el foment de les intel·ligències múltiples i el desenvolupament de noves competències. 

L’oferta d’assignatures complementàries es desenvolupa de dilluns a divendres en la franja de 12h a 13h del migdia.

ANIMACIÓ MUSICAL
Tots els alumnes d’Infantil

Sens dubte, la música és un recurs imprescindible per a obtindre respostes positives en els xiquets i xiquetes, per la qual cosa ha de ser present en totes les fases del desenvolupament infantil. A partir de la “Educació Musical”, els alumnes, a través del joc s’inicien en la tècnica instrumental, el llenguatge musical, al mateix temps que estimulen el seu desenvolupament cognitiu i motriu.

EDUCACIÓ MOTRIU
Tots els alumnes d’Infantil

Els alumnes més xicotets necessiten desenvolupar les seues habilitats motrius, per aquest motiu el departament d’Educació Física ofereix l’oportunitat mitjançant el joc de millorar les seues oportunitats per al seu desenvolupament, no sols físic sinó social i intel·lectual, ateses les necessitats de cada edat i a les seues capacitats.

LET'S TALK!

Tots els alumnes d’Infantil

Mitjançant un enfocament pràctic i divertit, es reforça l’expressió oral de la llengua anglesa en els alumnes. Les activitats combinen tant la interacció oral com la comprensió a través d’audicions de programes de ràdio, vídeos de diversa temàtica, podcast etc…

 

ANIMACIÓ LECTORA

Tots els alumnes d’Infantil

Es tracta d’un espai que pretén fomentar tant el plaer per la lectura, com l’escriptura creativa. A més aquest taller, permet als alumnes millorar la seua comprensió lectora i analitzar diferents tipus de textos aplicant les eines apreses.

EMAT

Tots els alumnes d’Infantil 

Amb l’objectiu de “aprendre experimentant o tocant”, basat en el fet que tot el que es manipula a nivell sensorial arriba al cervell, oferim un taller de matemàtiques manipulatives. La utilització de materials manipulables consolida el procés d’aprenentatge realitzat a les aules i fomenta la competència matemàtica.