Al llarg d’aquest curs hem continuat amb les xarrades sobre afectivitat i sexualitat dins del Programa d’Afectivitat i que van dirigides a alumnes des de 4t de Primària a 2n de Batxillerat, i de les quals estem acabant el cicle de xarrades durant aquestes setmanes. Vols saber més?

Què són?

El programa de “Educació per a l’amor”, consisteix en una sèrie de xarrades i sessions de tutoria que es desenvolupen des de 4t de primària a 2n de Bach a fi que els alumnes puguen tindre una visió integradora i positiva de la sexualitat.

Per què es realitzen?

Els objectius d’aquest programa són:

  • Donar una visió integradora i positiva de la sexualitat.
  • Recuperar el concepte de persona en totes les seues dimensions, física, psicològica i espiritual i fer-los veure que la persona autèntica és la que viu de forma unificada aquestes tres realitats.
  • Transmetre una informació objectiva, clara, completa i progressiva dels aspectes biològics implicats en l’activitat sexual humana emmarcant en tot moment aquesta informació en la visió complexiva de la sexualitat.
  • Fer veure  als adolescents la dignitat  i la bellesa tan gran de la persona humana i com han d’actuar amb si mateixos i amb els altres conforme a aquesta dignitat.
  • Suscitar en ells el desig d’aconseguir una felicitat molt superior al plaer instantani que la societat els està proposant.
  • Desenvolupar la capacitat crítica abans de res allò que se sent, es llig i s’observa en matèria de sexualitat.
  • Inculcar en ells una visió diacrònica de la realitat, és a dir ensenyar-los que cadascun dels actes que realitzen tenen unes conseqüències i que el curs que seguisca la seua vida depén en gran manera de la forma en què ara actuen.
  • Donar-los a conéixer la importància i la transcendència que té l’acte sexual, explicant-los clarament que les relacions prematures tenen conseqüències negatives.
  • Presentar-los la castedat com un valor, una virtut.
  • Descobrir el que és l’amor com a donació, comunicació, promoció de l’altre, fecunditat.

Com es realitzen?

En cada curs es realitzen almenys tres sessions, que estan programades dins del pla d’acció tutorial (PAT) de cada curs.

La concepció de la persona i de la sexualitat que proposem en les xarrades no es  imposa, s’exposa, s’anuncia com una cosa bona i vàlid per a tots, encara que cadascun lliurement està en disposició d’acollir-la o rebutjar-la.

Qui les realitzen?

Les xarrades les realitzen professors del centre que han rebut formació en Educació afectiu sexual. Molts d’ells són monitors del programa Teen Star.

A qui van dirigides?

Als alumnes i alumnes dels cursos des de 4t de primària a 2n de Bach.