Dijous passat, vam tenir una reunió informativa per a tractar diversos temes relacionats amb el final de curs i la graduació dels alumnes. A continuació, resumim els temes tractats en la reunió i que creem són d’especial interès en aquesta recta final de curs per al nostre alumnat d’últim curs:

Dates importants:

Es va informar sobre les dates importants del final de curs, les dates dels exàmens finals així com el calendari i l’estructura de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i es van oferir consells i orientacions pràctiques per a ajudar els estudiants a preparar-se per a aquestes proves. També es va comentar quan seria la seua futura i pròxima Graduació.

Qüestions pràctiques sobre les PAU:

Es van abordar qüestions pràctiques sobre les PAU, com la documentació necessària per a realitzar les proves, el procés d’inscripció, el lloc i l’hora de les proves, entre altres.

Orientacions pedagògiques:

Es van oferir orientacions pedagògiques per a ajudar als estudiants i a les seues famílies preparar-se per a les PAU i per al futur universitari o professional. Es va parlar sobre la importància de tenir un bon pla d’estudis i sobre com desenvolupar habilitats com l’organització, la gestió del temps i el treball en equip.

Volem agrair a les famílies la seua assistència a la reunió i esperem que la informació tractada siga útil per a ajudar els nostres alumnes i alumnes a preparar-se per al final de curs i per al futur.