A continuació, trobàreu un resum d’alguns indicadors més rellevants de les enquestes que sol·licitem a les famílies el mes de maig passat. La seua participació, a l’hora de contestar a les preguntes del formulari, suposa per a nosaltres una gran ajuda a l’hora de plantejar qualsevol proposta de millora que, pel benefici dels nostres alumnes. Gràcies a tots per les aportacions i continuarem treballant per millorar dia a dia.