Projecte

SMILER

Projecte Erasmus+ KA101 l’objectiu principal del qual és la introducció de noves metodologies en el dia a dia mitjançant la formació dels claustres en diferents competències, incloent Robòtica, STEM, Llengües estrangeres, Educació mediambiental…

 

Objectius

i desenvolupament del projecte

Els projectes educatius europeus són els programes d’educació, formació, joventut i esport (2014-2020) de la Unió Europea (UE), que pretenen millorar la qualitat de l’ensenyament Preescolar, Primària i Secundària en els centres de tota Europa oferint als professionals oportunitats de Mobilitat per a l’Aprenentatge, amb l’objectiu d’ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d’altres països d’Europa. Mitjançant les Associacions Estratègiques dóna suport a l’intercanvi de bones pràctiques i criteris d’innovació per a abordar reptes comuns, fomentant els vincles amb el món extraescolar i amb altres àmbits educatius i formatius.

Escolàpies València és un centre capdavanter i valent, amb grans expectatives cap als nostres alumnes i personal del centre, que des de fa ja quasi una dècada es va embarcar en els projectes internacionals, coordinant un projecte Comenius “Student Traders and Retailers together in Europe” (PROJECT NUMBER: 2013-1-ES1-COM06-70439), un projecte KA219 “Rescue Europe” (PROJECT NUMBER: 2015-1-UK01-KA219-013450_4), i formant part d’altres dos projectes KA201 i KA219, “eCare” i “Popular Culture” (PROJECT NUMBER: 2015-1-RO01-KA219-015009_2; PROJECT NUMBER: 2015-1-TR01-KA201-022267), els quals han connectat alumnes i professors de 16 països diferents durant tres cursos escolars. Actualment continuem apostant per la importància d’internacionalitzar alumnes, professors i famílies, coordinant un Projecte KA229 “Equally Unique, Equally Different!” (PROJECT NUMBER: 2019-1-ES01-KA229-063799_1) format per quatre països que persegueix la integració de tots els nostres alumnes ajudant-nos de noves metodologies, esports i altres tradicions que mostren la importància de l’heterogeneïtat per a fer grups forts i complets. Comencem l’aventura d’una altra sèrie de projectes diferents, els projectes KA101, que permeten que el professorat i altres empleats dels centres educatius adquirisquen eines i mètodes d’ensenyament i aprenentatge nous, a més de facilitar l’anàlisi d’una sèrie de pràctiques docents i educatives de tota Europa. Comencem amb el projecte “Smiler” (PROJECT NUMBER: 2020-1-ES01-KA101-080551) encara que serà només el començament per a molts altres.

Escolàpies València porta l’aprenentatge i l’ensenyament més enllà de l’entorn del centre educatiu. Escolàpies València amb Europa!

Enquestes de satisfacció

resultats destacats curs 20-21

A continuació, trobareu un resum d'alguns indicadors més rellevants de les enquestes que sol·licitem a les famílies el mes de maig passat. La seua participació, a l'hora de contestar a les preguntes del formulari, suposa per a nosaltres una gran ajuda a l'hora de plantejar qualsevol proposta de millora que, pel benefici dels nostres alumnes. Gràcies a tots per les aportacions i continuarem treballant per millorar dia a dia.