ESO

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball. 

Organització

per llengües i matèries

%

Castellà

%

Valencià

%

Anglés

Valencià: Geografia i Història, Tecnologia i Digitalització.

Anglés: Llengua Extranjera i  Educació Física.

Valencià: Geografia i Història, Tecnologia.

Anglés: Llengua Extranjera i  Educació Física.

Valencià: Geografia i Història, Tecnologia i Digitalització.

Anglés: Llengua Extranjera i  Educació Física.

Valencià: Geografia i Història, Religió.

Anglés: Llengua Extranjera i  Educació Física.