Batxillerat

Aquesta etapa proporciona als alumnes la formació i maduresa intel·lectual i humana per accedir a Estudis Superiors Universitaris o Cicles Formatius de Grau Superior. 

Organització

per llengües i matèries

%

Castellà

%

Valencià

%

Anglés

Valencià: Matemàtiques / Matemàtiques CCSS/ Llatí i Filosofia

Anglés: Llengua Extranjera i  Educació Física. 

Valencià: Matemàtiques / Matemàtiques CCSS / Llatí.

Anglés: Llengua Extranjera.